อบต.โพประจักษ์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ และให้ความรู้ โครงการชุมชนยุคใหม่ ร่วมแรงร่วมใจ ไร้แอลกอฮอล์ ประเพณีบุญสลากภัตภาคกลาง
นางน้ำทิพย์ โตสงัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โพประจักษ์
Buy now