องค์การบริหารส่วนตำบล โพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี