อบต.โพประจักษ์

ออนไลน์

แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

แจ้งเหตุฉุกเฉิน

เบี้ยยังชีพ

ชำระภาษี

สถานที่ท่องเที่ยว

สินค้า OTOP

ประกาศจากอบต.

ดิฉัน ต้องขอขอบคุณไปยังทุกความร่วมมือที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินงานของอบต. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ต่อจากนี้ไป เราจะได้รับความร่วมมือดีๆเช่นนี้อีก มาร่วมกันพัฒนาตำบลโพประจักษ์บ้านเรานะคะ เพื่อความ ก้าวหน้าที่ยั่งยืน ที่ส่งต่อไปยังลูกหลานของเราในอนาคต…

กิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ฯ

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

รายงานผลการดำเนินงาน ๕ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตและรับฟังสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคม

กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ปฏิทินกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สถานที่ท่องเที่ยว

วัดจำปาทอง

มีเรือที่รัชกาลที่๕ พระราชทานไว้ และยังเคยเป็นเรือพระที่นั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯครั้งเมือ่เสด็จประพาสล่องแม่น้ำน้อย

สินค้า OTOP

กลุ่มจักสานโพประจักษ์

รวมกลุ่มผู้ผลิตตะกร้าหวายในหมู่บ้าน ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาบริหารจัดการในเรื่องเงินทุน การส่งสู่ตลาด ปัจจุบันมีสมาขิก 11 คน