นายก อบจ.สิงห์บุรี ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลโพประจักษ์

Buy now