ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบริเวณนานางทองล้วน ขำมาลัย ถึงบริเวณ บ้านนายสถิตย์ จันทร์งาม หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Buy now