ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบริเวณนานาง ทองถ้วน ขำมาลัย ถึงบริเวณบ้านนายสถิตย์ จันทร์งาม หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Buy now