ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิม หลังบ้านนายสกล แสวงเจริญ ถึงบริเวณสามแยกบ้านนายมณี จันทร์พงษ์แก้ว หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Buy now