ภาพกิจกรรม

May 31, 2020

อบต.โพประจักษ์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ และให้ความรู้ โครงการชุมชนยุคใหม่ ร่วมแรงร่วมใจ ไร้แอลกอฮอล์

อบต.โพประจักษ์ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ และให้ความรู้ โครงการชุมชนยุคใหม่ ร่วมแรงร่วมใจ ไร้แอลกอฮอล์ นำโดยนายกน้ำทิพย์ โตสงัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
May 31, 2020

ประเพณีบุญสลากภัตภาคกลาง

ประเพณีบุญสลากภัตภาคกลาง จัดขึ้นช่วงเดือน 6 ถึงเดือน 8 ของทุกปีซึ่งเป็นช่วงผลไม้อุดมสมบูรณ์ “โดยสลากภัตนับเนื่องในสังฆทานที่มีอานิสงส์มาก” ตำบลโพประจักษ์ถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในจังหวัดสิงห์บุรีที่มีการริเริ่มฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีเดิมที่หายไปให้ฟื้นคืนกลับมามีชีวิตอีกครั้ง
Buy now