หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โพประจักษ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
   
  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
สภาพทั่วไป
 
 
 
อาชีพประชากร
 
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งพื้นที่ที่ใช้ในการทำเกษตรกรรมมีประมาณ 4,200 ไร่ โดยมีกิจกรรมการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ทำนา รองลงมา คือ ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง ตามลำดับ
ภูมิประเทศ
 
ตำบลโพประจักษ์เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำน้อยไหลผ่านด้านทิศตะวันออกตลอดแนวพื้นที่ เขต หมู่ที่ และหมู่ที่ 5 มีคลองชลประทาน 3 สาย และมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ บึงกะดีแดงอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 และ 4
 
ภูมิอากาศ
     
  สภาพอากาศทั่วไปของเขตพื้นที่ตำบลโพประจักษ์ มีความคล้ายคลึงภูมิอากาศในจังหวัดภาคกลางโดยทั่วไป จำแนกได้ดังนี้
  ฤดูร้อน เริ่มต้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อากาศร้อนจัดและแล้งจัดติดต่อเป็น ระยะเวลานานความชื้นในอากาศมีน้อย และมีพายุฤดูร้อน เป็นบางช่วงที่มีคลื่นความร้อนปกคลุม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 34.30-37.34 องศาเซลเซียส
    ฤดูฝน เริ่มต้นระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม อากาศร้อน และมีพายุลมฝนฟ้าคะนองลมแรงกว่าปีที่แล้ว และมีภาวะฝนทิ้งช่วงในบางช่วง ปริมาณน้ำฝนเกณฑ์เฉลี่ย 1,047.27 มิลลิเมตร/ปี
    ฤดูหนาวเริ่มต้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27-18 องศาเซลเซียส
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       
  ประชาชนในตำบลโพประจักษ์ นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
    วัดเสาธงหิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
    วัดสน่ำ (พระธรรมมุนี) ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
    วัดโสภา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
    วัดจำปาทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
       
    ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน
    ประเพณีสลากภัตร ประมาณเดือน พฤษภาคม
    ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน
    ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม, ตุลาคม
 
การศึกษาในตำบล
     
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2 แห่ง
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสาธงหิน
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละเมาะยุบ
  โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 2 แห่ง
    โรงเรียนวัดโสภา
    โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน
  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง
    หมู่ที่ 1 บ้านเสาธงหิน
    หมู่ที่ 2 บ้านกะดีแดง
    หมู่ที่ 3 บ้านกระทุ่มลาย
    หมู่ที่ 4 บ้านละเมาะยุบ
    หมู่ที่ 5 บ้านจำปาทอง
 
การสาธารณสุขในตำบล
           
    โรงพยาบาลของรัฐ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-461 ,
036-510-460