หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
   
  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบ้านผู้พิการ/ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลโพประจักษ์ตามโครงการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงห้องทำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มจำนวน 1 มื้อ และประกอบอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มจำนวน 2 มื้อ ตามโครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2565 ]จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลโพประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ จำนวน 2 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตั้งแต่บริเวณบ้านนางรุ่งรัตน์ มีสายมงคล ถึงบริเวณบ้านนางสาวบังอร สุริยวงค์ ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บริเวณจากริมถนนสายท่าช้าง-ท่าข้าม ถึงบริเวณบ้านนายธวัชชัย โมกมูล ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]จ้างรถแมคโฮขนาด PC 145 (ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง) เพื่อดำเนินการทำคันดินกั้นน้ำ ระยะทางรวม 235 เมตร บริเวณคันบึงกะดีแดงลูกที่ 5 หมู่ที่ 2 และอุดทางระบายน้ำ จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 3 ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,4 จำนวน 2 ช่วง ฯ ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก [ 29 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-461 ,
036-510-460