หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
   
  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูดาดคอนกรีตพร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ความลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ความยาวรวมของคูดาด 1,050 เมตร โดยวิธีคัดเลือก [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวจราจรชนิดแอสฟัท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 จำนวน 2 ช่วงฯ ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,4 จำนวน 2 ช่วง ฯ ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างรถแมคโฮขนาด PC 145 (ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง) เพื่อดำเนินการทำคันดินกั้นน้ำ ระยะทางรวม 235 เมตร บริเวณคันบึงกะดีแดงลูกที่ 5 หมู่ที่ 2 และอุดทางระบายน้ำ จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 3 ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อกล้องระดับเพื่อใช้ในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2,4 จำนวน 2 ช่วง ฯ ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี [ 23 ก.ย. 2564 ]โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวจราจรชนิดแอสฟัท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 จำนวน 2 ช่วงฯ ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อตลับหมึก HP Laserjet 85A เพื่อใช้สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]โครงการก่อสร้างคูดาดคอนกรีตพร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ขนาดปากคูกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ก้นคูกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ความลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ความยาวรวมของคูดาด 1,050 เมตร [ 20 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-461 ,
036-510-460