หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
   
  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
สมาชิกสภา
 
 
 
 


นายสมพร เขียวน้อย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
โทร : 090-430-3242
 


นางชนัดดา ใจชำนิ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
โทร : 098-272-5936


นายสำเริง พูลศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ หมู่ที่ 1
โทร : 086-823-1993
 
สมาชิกสภา
 


นายสามารถ จั่นสำอางค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ หมู่ที่ 2
โทร : 089-002-3131


นายปริวัฒน์ ทรัพย์พาลี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ หมู่ที่ 4
โทร : 097-136-6385


นางสาวสุกัญญา อรรถวิเวก
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ หมู่ที่ 5
โทร : 063-148-3297
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-461 ,
036-510-460