หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
   
  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
ข่าวสาร
 
 
 
 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดหุ่นปลาประเภท 3R
 
จัดส่งหุ่นปลาเข้าร่วมประกวดในงานเทศกาลกินปลาและของดี เมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 26  
 

              คำขวัญของจังหวัดสิงห์บุรีที่ว่า ถิ่นวีรชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า จังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในที่ราบภาคกลางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย แม่น้ำลพบุรี นอกจากนี้ก็ยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวนมากเป็นแหล่งอาศัยของพันธุ์ปลาน้ำจืดและสัตว์น้ำหลายชนิด มีให้บริโภคได้ตลอดปีโดยเฉพาะปลาช่อนแม่ลาซึ่งเป็นปลาช่อนที่มีรสชาติอร่อยกว่าปลาช่อนจากแหล่งอื่น จึงถูกนำมาประกอบเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรี เช่น ปลาช่อนเผา ปลาแดดเดียว ขนมจีนน้ำยา ห่อหมก ฯลฯ
               สืบเนื่องจากการมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้านอาหารเกี่ยวกับปลาโดยเฉพาะปลาช่อนนั้น จึงถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งในคำขวัญของจังหวัด และทำให้มีการจัดงานของจังหวัดสิงห์บุรีในชื่องานเทศกาลกินปลาและงานกาชาด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้กำหนดให้มีการจัดประกวดหุ่นปลาประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย ประเภทหุ่นปลาที่ทำจากวัสดุเกษตรและนำกลับมาใช้ใหม่ ประเภทสวยงามตามธรรมชาติ ประเภทโคมไฟและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อจัดแสดงให้แก่ผู้เข้าร่วมงานและนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม แสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัด และเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานของจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้จังหวัดสิงห์บุรีได้เชิญชวนให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรต่าง ๆ  เข้ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกัน   จังหวัดสิงห์บุรีได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเข้าร่วมประกวดหุ่นปลา เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย
              องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น จึงพิจารณาจัดส่งหุ่นปลาเข้าร่วมประกวด เนื่องจากเป็นเอกลักษณ์สำคัญของการ จัดงานทั้งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมชื่นชมแสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดสิงห์บุรี แล้วยังเป็นการส่งเสริมรายได้ของประชาชนและปลูกฝังให้ประชาชนตระหนัก หวงแหน และภาคภูมิใจในท้องถิ่นบ้านเกิดของตนด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 เม.ย. 2564 เวลา 10.03 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์

ผู้เข้าชม 62 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-461 ,
036-510-460