หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
   
  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
ข่าวสาร
 
 
 
 

 
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๔  
 

               ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการมีงานทำให้กับนักเรียน นักศึกษา ได้ทำงานช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงที่ว่างจากการเรียน  โดยให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุนและให้โอกาสนักเรียน นักศึกษาได้เข้าทำงาน  เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัว  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเป็นการฝึกให้มีระเบียบวินัยในการทำงานเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนสำเร็จการศึกษา สามารถพัฒนา สู่ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพในอนาคต  ดังนั้นระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์  จึงจัดทำโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมต่างๆ  มีประสบการณ์ทำงาน เพื่อนำไปประกอบอาชีพในอนาคต รู้จักการปรับตัวเพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และลดภาระผู้ปกครอง และเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่นักเรียน นักศึกษา

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 เม.ย. 2564 เวลา 10.15 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์

ผู้เข้าชม 44 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-461 ,
036-510-460