หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
   
  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
ข้อบัญญัติ
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือ
ชาวบ้านในตำบล
โพประจักษ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในตำบลโพประจักษ์
 
NEWS
ข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
อบต.โพประจักษ์
 
 
สายตรงปลัด
036-510-461,
036-510-460
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2552 [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ข้อบัญญัติ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2550 [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ข้อบัญญัติ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2549 [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ข้อบัญญัติ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2551 [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ข้อบัญญัติ อบต.โพประจักษ์ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549 [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-461 ,
036-510-460