หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
   
  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
ประกาศ
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือ
ชาวบ้านในตำบล
โพประจักษ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในตำบลโพประจักษ์
 
NEWS
ข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
อบต.โพประจักษ์
 
 
สายตรงปลัด
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปีภาษี 2566 [ 4 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 11 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ก.ค. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 20 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลโพประจักษ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ [ 12 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 12 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 12 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1)ประจำปี 2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ของ อบต.โพประจักษ์ [ 20 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 29 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-461 ,
036-510-460