หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
   
  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
คำสั่ง
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือ
ชาวบ้านในตำบล
โพประจักษ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในตำบลโพประจักษ์
 
NEWS
ข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
อบต.โพประจักษ์
 
 
สายตรงปลัด
036-510-461,
036-510-460
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่ง อบต.โพประจักษ์ ที่ 14/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด [ 2 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
คำสัง่ อบต. โพประจักษ์ ที่ 132/560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
คำสั่ง อบต.โพประจักษ์ ที่ 162/2563 เรื่อง การมอบหมายงานและการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยตรวจสอบภายใน [ 31 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คำสั่ง อบต.โพประจักษ์ ที่ 161/2563 เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่กองช่าง [ 31 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คำสัง อบต.โพประจักษ์ ที่ 160/2563 เรื่องการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่กองคลัง [ 31 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
คำสั่ง อบต.โพประจักษ์ ที่ 359/2561 เรื่องแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่การงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 31 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คำสั่ง อบต.โพประจักษ์ ที่ 158/2563 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่การงานของสำนักปลัด [ 31 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
คำสั่ง อบต.โพประจักษ์ ที่ 140/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยกองคลัง [ 31 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
คำสั่ง อบต.โพประจักษ์ ที่ 132/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. โพประจักษ์ [ 27 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ ที่135/2564 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน รับข้อเสนอแนะสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นจากประชาชน [ 26 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-461 ,
036-510-460