หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
   
  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
รายงานการประชุมสภา
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือ
ชาวบ้านในตำบล
โพประจักษ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในตำบลโพประจักษ์
 
NEWS
ข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
อบต.โพประจักษ์
 
 
สายตรงปลัด
โทร.094-486-2041
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศสภาฯ อบต.โพประจักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 29 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 [ 29 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 [ 24 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 [ 18 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศสภาฯ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ อบต.โพประจักษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดพประจักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 [ 17 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศสภาฯ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ อบต.โพประจักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศสภาฯ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ อบต.โพประจักษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 [ 12 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศสภาฯ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์พ้นจากตำแหน่ง [ 12 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศสภาฯ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ [ 12 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศสภาฯ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ อบต.โพประจักษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 [ 14 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-461 ,
036-510-460