หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
   
  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
รายงานการประชุมสภา
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือ
ชาวบ้านในตำบล
โพประจักษ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในตำบลโพประจักษ์
 
NEWS
ข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
อบต.โพประจักษ์
 
 
สายตรงปลัด
094-486-2041
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศสภาฯ อบต.โพประจักษ์ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 14 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 [ 14 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศสภาฯ อบต.โพประจักษ์ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ สมัยสามัญ สมัยแรก [ 3 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
ประชุมสภา อบต.โพประจักษ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศสภาฯ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ ครั้งแรก [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศสภาฯ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 4 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ ครั้งแรก [ 30 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศสภาฯ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ [ 30 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
คำสั่งอำเภอท่าช้าง ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ [ 30 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-461 ,
036-510-460