หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
   
  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
รายงานอื่นๆ
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือ
ชาวบ้านในตำบล
โพประจักษ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในตำบลโพประจักษ์
 
NEWS
ข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
อบต.โพประจักษ์
 
 
สายตรงปลัด
036-510-461,
036-510-460
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลโพประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.โพประจักษ์ [ 27 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน อบต.โพประจักษ์ และชมรมผู้สูงอายุตำบลโพประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายชื่อเด็กแรกเกิด ประจำปี 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
ข้อมูลผู้สูงอายุประจำปี งบประมาณ 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ข้อมูลผู้พิการตำบลโพประจักษ์ ประจำปี 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์) [ 21 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ ประจำปี งบประมาณ 2563 [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563) [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 4 เรื่องขอตั้งโรงงานผลิตชิ้นไม้สับเพื่อจำหน่ายให้โรงไฟฟ้าชีวมวล โดยนายชัยรัตน์ บุญญาภากร เจ้าของที่ดิน [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-461 ,
036-510-460