หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
   
  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
รายงานอื่นๆ
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือ
ชาวบ้านในตำบล
โพประจักษ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในตำบลโพประจักษ์
 
NEWS
ข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
อบต.โพประจักษ์
 
 
สายตรงปลัด
โทร.094-486-2041
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ในการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ [ 26 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
กิจกรรมและสนับสนุนหน่วยงานอื่น ในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 26 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลโพประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 [ 25 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและชมรมผู้สูงอายุตำบลโพประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานกิจกรรมจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ [ 23 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565) [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินการของหน่วยงานในภาพรวมประจำปี พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารท้องถิ่น (นางน้ำทิพย์ โตสงัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์) [ 1 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-461 ,
036-510-460