หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
   
  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
สถิติ
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือ
ชาวบ้านในตำบล
โพประจักษ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในตำบลโพประจักษ์
 
NEWS
ข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
อบต.โพประจักษ์
 
 
สายตรงปลัด
094-486-2041
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
ข้อมูลสถิติเรื่อง การขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
ข้อมูลสถิติ เรื่อง การให้บริการติดตั้งมาตรน้ำประปา ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
ข้อมูลสถิติ เรื่อง การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
ข้อมูลสถิติ เรื่อง การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 2  
 
ข้อมูลสถิติ เรื่อง การให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
ข้อมูลสถิติ เรื่อง การรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
สถิติ เรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.โพประจักษ์ [ 27 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
สถิติการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
สถิติผู้มาติดต่อ เรื่องลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
สถิติผู้มาติดต่อ เรื่องลงทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
สถิติ การให้บริการติดตั้งมาตรน้ำประปา [ 22 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-461 ,
036-510-460