หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
   
  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือ
ชาวบ้านในตำบล
โพประจักษ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในตำบลโพประจักษ์
 
NEWS
ข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
อบต.โพประจักษ์
 
 
สายตรงปลัด
036-510-461,
036-510-460
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน [ 1 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มืองานช่วยเหลือสาธารณภัย [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มืองานให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
คู่มืองานสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มืองานให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
แผนผังและประกาศเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการให้บริการด้านต่างๆของ อบต.โพประจักษ์ [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือปฏิบัติงาน โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 30 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-461 ,
036-510-460