หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
   
  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือ
ชาวบ้านในตำบล
โพประจักษ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในตำบลโพประจักษ์
 
NEWS
ข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
อบต.โพประจักษ์
 
 
สายตรงปลัด
094-486-2041
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ อบต.โพประจักษ์ (รอบ 12 เดือน) [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อบต. โพประจักษ์ [ 1 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.โพประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
กิจกรรม แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 22  
 
โครงการ/ กิจกรรม แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานผลการประเมินคูณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.โพประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
แผนส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ [ 28 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-461 ,
036-510-460