หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
   
  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือ
ชาวบ้านในตำบล
โพประจักษ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในตำบลโพประจักษ์
 
NEWS
ข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
อบต.โพประจักษ์
 
 
สายตรงปลัด
094-486-2041
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
กิจกรรมประชุมพนักงาน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของ อบต.โพประจักษ์ เพื่อเตรียมพร้อมการประเมิน ITA ประจำปี 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-461 ,
036-510-460