หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
   
  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
คู่มือประชาชน
 
 
 
       

E-Service


แบบคำร้องทั่วไป


แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ


แบบคำร้องจดทะเบียนพาณิชย์


ตัวอย่างแบบแจ้งการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


ตัวอย่างแบบแจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


ตัวอย่างแบบคำร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยตนเอง


ตัวอย่างแบบคำร้องเรียนร้องทุกข์ทางโทรศัพท์


แบบฟอร์มบริการออนไลน์
  (1)  
 

   
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
  ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-461 ,
036-510-460