หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
   
  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
บุคลากร
 
 
 
 


นางภคมน เทศนุ้ย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
 
สำนักปลัด
 


นางอุไร อ่อนสันทัด
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัด อบต.โพประจักษ์
โทร : 094-486-2041


นางรมิดา พุทธาวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 089-945-7429


นางรจนา พิษพรรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 084-995-9545


นายเอกชัย ปาละ
นิติกรปฏิบัติการ
โทร : 064-940-39999


นายอธิป พรสมโภชน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
080-060-2806


(ว่าง)
นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.


นายเทอดศักดิ์ ม่วงชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 086-781-8618
 
 
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-461 ,
036-510-460