หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
   
  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
บุคลากร
 
 
 
 


นางอุไร อ่อนสันทัด
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัด อบต.โพประจักษ์
โทร : 094-486-2041
 
สำนักปลัด
 


นายเทอดศักดิ์ ม่วงชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 086-781-8618


นางสาวขวัญชนก สอดศรี
นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.
โทร : 089-910-6298


นายอธิป พรสมโภชน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
080-060-2806


นางสรัลรัตน์ ศรีพัฒนาภรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสมาพร ศรีวัฒนานุพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 081-695-2298


นางสาวอรอุมา กองแก้ว
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวเบญจวรรณ ลาภสิบ
พนักงานจ้างเหมา
 
 
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-461 ,
036-510-460