หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
   
  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
บุคลากร
 
 
 
 


นางอุไร อ่อนสันทัด
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
 
สำนักปลัด
 


นางอุไร อ่อนสันทัด
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัด อบต.โพประจักษ์
โทร : 094-486-2041


นางรมิดา พุทธาวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 089-945-7429


นางรจนา พิษพรรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 084-995-9545


นายเอกชัย ปาละ
นิติกรปฏิบัติการ
โทร : 064-940-39999


(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปก. /ชก.


(ว่าง)
นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.


นายเทอดศักดิ์ ม่วงชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 086-781-8618
 
 
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-461 ,
036-510-460