หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
   
  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
บุคลากร
 
 
 
 


นางอุไร อ่อนสันทัด
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัด อบต.โพประจักษ์
โทร : 094-486-2041
 
กองคลัง
 


นางน้ำทิพย์ นาคประสิทธิ์
ผอ.กองการศึกษา
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง


(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปก./ชก.


นางสาวสุนิสา เครือแก้ว
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 088-460-4890


นางสาวนงเยาว์ บุญสันต์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 080-580-1274


นางสาวสุภัทรศร ชอบทำดี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 092-424-4477


นางสาววรวลัญช์ พลละเอียด
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวจารุวรรณ ร่ารื่น
พนักงานจ้างเหมา
 
 
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-461 ,
036-510-460