หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์
   
  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี 16140
บุคลากร
 
 
 
 


นางอุไร อ่อนสันทัด
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัด อบต.โพประจักษ์
โทร : 094-486-2041
 
กองการศึกษาฯ
 


นางน้ำทิพย์ นาคประสิทธิ์
ผอ. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
iรักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
โทร : 086-530-3942


(ว่าง)
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.


นางมาลี จงเจริญ
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0649921655


นางอัจฉรา ทรัพย์พาลี
พนักงานจ้างเหมา


นายสุวรรณ แย้มเยื้อน
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวทิพวรรณ อบกลิ่น
พนักงานจ้างเหมา


นางสาวไพรินทร์ พยอมวงษ์
พนักงานจ้างเหมา
 
 
 
 
 
 
 
 


 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-461 ,
036-510-460