รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

July 3, 2020

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563 เอกสารแนบ ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2563 (2 MB)
Buy now