รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

June 26, 2020

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

ข้อ 20 สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 เอกสารแนบ ข้อ 20 สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (2 MB)
June 26, 2020

โครงการลานคอนกรีตบริเวณประปา หมู่ที่ 5 อบต.โพประจักษ์

ข้อ 20 โครงการลานคอนกรีตบริเวณประปา หมู่ที่ 5 อบต.โพประจักษ์ เอกสารแนบ ข้อ 20 โครงการลานคอนกรีตบริเวณประปา หมู่ที่ 5 อบต.โพประจักษ์ (12 MB)
June 26, 2020

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 2 สายนานางทองล้วน อบต.โพประจักษ์

ข้อ 20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 2 สายนานางทองล้วน อบต.โพประจักษ์ เอกสารแนบ ข้อ 20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 2 สายนานางทองล้วน อบต.โพประจักษ์ (8 MB)
June 26, 2020

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 อบต.โพประจักษ์

ข้อ 20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ อบต.โพประจักษ์ เอกสารแนบ ข้อ 20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ อบต.โพประจักษ์ (15 MB)
June 26, 2020

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ19 บัญชีสรุปโครงการ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) เอกสารแนบ ข้อ19 บัญชีสรุปโครงการ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) (588 kB)
Buy now